Guillaume chauvet swiss anti aging


Lista echipamentelor performante Rezultatele activitatii de cercetare-dezvoltare 35Anexa 5. Lucrări științifice în reviste de specialit fără cotație ISI 52Anexa 9.

Comunicări științifice prezentate la conferințe internaționale 53Anexa Studii prospective și tehnologice, normative, proceduri, metodologii 63și planuri tehnice, noi sau perfecționate, comandate sau utilizate de beneficiarAnexa Membrii în colective de redacție ale unor reviste recunoscute ISI și 72în colective editoriale internaționaleAnexa Membri in colectivele de redactie ale revistelor recunoscute national 73Anexa Premii internaționale obținute prin proces de selecție 73Anexa Premii naţionale Masuri de crestere a prestigiului si vizibilitatii Actul de înfiinţare, cu modificările ulterioare: Hotǎrârea de Guvern nr.

Numărul de înregistrare în Registrul potenţialilor contractori: Director general: Dr. Adrian Bot1.

Их отношения развивались медленно и романтично: встречи украдкой, если позволяли дела, долгие прогулки по университетскому городку, чашечка капуччино у Мерлутти поздно вечером, иногда лекции и концерты. Сьюзан вдруг поняла, что стала смеяться гораздо чаще, чем раньше. Казалось, не было на свете ничего, что Дэвид не мог бы обратить в шутку. Это было радостное избавление от вечного напряжения, связанного с ее служебным положением в АНБ.

Adresa: str. Donath nr. INCDTIM este astăzi un institut naţional cu capital integral de stat, ce oferă o gamălargă de servicii și produse în cercetare, dezvoltare și inovare şi prin capitalul uman şiinfrastructura ştiinţifică deţinută, INCDTIM ocupă o poziţie importantă între cele maisemnificative institute de cercetare din Romania.

Domenii principale de cercetare-dezvoltareINCDTIM Cluj-Napoca desfăşoară în principal activitate de cercetare-dezvoltare,structurată pe următoarele 8 direcţii: Separări de izotopi şi compuşi marcaţi cu izotopi stabili. Aplicaţii ale izotopilor stabili. Spectrometrie de masă organică, cromatografie şi fizica ionilor, spectrometrie de masăcu ionizare termică şi de raport izotopic. Sisteme fizice aplicate, reprezentând elaborarea de aparatură analitică miniaturizată,optică ionică şi proiectare-realizare de echipamente ştiinţifice.

Materiale multifuncţionale nanostructurate. Guillaume chauvet swiss anti aging şi tehnologii pentru producerea şi stocarea hidrogenului. Sisteme moleculare şi biomoleculare cu arhitectură şi funcţionalitate controlată:caracterizare fizico-chimică şi structurală precum şi aplicaţii în domeniul tehnologiilormoleculare şi biotehnologiilor.

funcționar notarial elvețian anti îmbătrânire

Noi metode şi tehnici de investigare şi caracterizare a mediilor moleculare şi abiosistemelor. Zaharie MoldovanDr. Nicolae AldeaDr. Valer AlmǎşanDr.

Atilla BendeDr. Gheorghe BorodiDr.

BIBLIOTECA NATIONALA A ROM ANI E I - PDF Free Download

Adrian BotDr. Ioan BratuDr. Ovidiu PanaDr. Valer ToşaDr. Diana LazǎrDr. Valer AlmǎşanIng. Gabriel PopeneciuEc. Diana NicoarǎDr. Ioan TurcuDr. Aurel BaldeaIng. Nicolae GliganIng. Structura resursei umane de cercetare-dezvoltare5.

Ion Ghica nr. Nicio parte din această lucrare nu poate fi reprodusă sub nicio formă, prin mijloc mecanic sau electronic sau stocat într-o bază de date, fără acordul prealabil, în scris, al redacţiei.

Nume si prenume1 Romulus Puscas2 Monica Dan3 Vasile Surducan4 Stefan GergelyTitlul tezeiStudiul unor procese de mediu utilizandca trasor izotopul natural deuteriuCatalizatori heterogeni multicomponentipentru prepararea H 2 din deseuri biodieselTehnici si metode de generare si controla radiatiei electromagnetice demicrounde cu aplicatii in aparaturamedicalaSisteme de prelucrare numerica pentrusemnalele echipamentelor analitice delaborator si a echipamentelor medicaleInstitutiaconducatoare dedoctoratUniversitatea "BabesBolyai" Cluj-NapocaUniversitatea "BabesBolyai" Cluj-NapocaUniversitateaTehnica Cluj-NapocaUniversitateaTehnica Cluj-Napoca16 Numar de teze de doctorat realizate in anul 6Lista persoanelor care au sustinut teza de doctorat in anul Nr.

Nume si prenume1 Gabriela Cristea2 Calin Floare3 Florin Toadere4 Carmen Tripon5 Nicoleta Tosa6 Mihaela StrezaTitlul tezeiEfecte izotopice in ciclul guillaume chauvet swiss anti aging alcarbonuluiDinamica si reactivitate in mediirestranseContributii la prelucrarea semnalelorachizitionate de la senzorii opticiTehnici noi in rezonanta magneticanucleara pe solide: dezvoltarimetodologice si aplicatii pe compusi deinteres biologicContributii la sinteza si analizastructurala aunor compusi biciclici si lafabricarea de 3D micro- si nanostructurimetalice prin fotochimie indusa culaserulStudiul unor sisteme condensate prinmetode fototermice de analizaInstitutiaconducatoare dedoctoratUniversitatea "BabesBolyai" Cluj-NapocaUniversitateaGrenoble I FrantaUniversitateaTehnica Cluj-NapocaUniversitatea "BabesBolyai" Cluj-NapocaUniversitatea "BabesBolyai" Cluj-NapocaUniversitatea "BabesBolyai" Cluj-Napoca Numar de cursuri de perfecţionare urmate in anul 13 Numǎr de stagii de perfecţionare urmate in anul 6.

Departamentul de Spectrometrie de Masa, Cromatografie si Fizica AplicataTematici de cercetare:o Aplicatii ale spectrometriei de masa si cromatografiei in domeniile: mediu,medicina, siguranta alimentara, industrie, geologieo Aplicatii ale izotopilor stabili.

produse anti-îmbătrânire în dumneavoastră

Cercetari pe baza de rapoarte izotopice inhidrologie, ecofiziologie si autentificari de alimenteo Aplicatii ale spectrometriei de masa cu plasma cuplata inductivo Materiale pentru stocarea hidrogenului si aplicatii in utilizarea energiilorrecuperabileo Nanotuburi de carbono Optica ionica, instrumente si detectoare neconventionale 1 Tematica de cercetare: Aplicatii ale spectrometriei de masa si cromatografiei indomeniile: mediu, medicina, siguranta alimentara, industrie, geologie.

Echipa de cercetare: Zaharie Moldovan, Veronica Avram, Florina Tusa, Olivian MarincasSubiecte de cercetare abordate:o Determinari structurale si cantitative la compusidin mediu, alimente si tesuturi biologice;o Studii de materiale fotocatalitice inovative aplicatela decontaminarea chimica si microbiologica aaerului din incinte;o Metode moderne de investigare, autentificare,o conservare si punere in valoare a obiectelor dearta din patrimoniul national;o Studii de optimizare si modernizare a statiilor detratament ale apelor reziduale municipale;o Determinari de puritate la substante complexe.

Cercetari pe baza de rapoarteizotopice in hidrologie, ecofiziologie si autentificari de alimente. Echipa de cercetare: Alina Guillaume chauvet swiss anti aging, Petru Berdea, Romulus PuscasSubiecte de cercetare abordate:o Determinari de concentratii de deuteriu si 18 O dinapa, precum si din probe biologice;o Studii si cercetari de hidrologie izotopica: apesubterane sau de suprafata, amestecari de guillaume chauvet swiss anti aging orizontala si verticala a apelor;o Studii si cercetari care implica utilizarea deuteriuluica trasor natural in sisteme biologice sau in circuitulnatural al apei;o Cercetari cu ajutorul izotopilor stabili in domeniulalimentatiei, aplicatii legate de calitatea alimentelorsi bauturilor, precum si de bioresurse alimentare;o Elaborarea de noi metode de analiza izotopica pentru autentificarea si trasabilitateaalimentelor uleiuri, sucuri de fructe, miere, ape minerale, vinuri.

Departamentul de Fizica Sistemelor NanostructurateTematici de cercetare:o Investigarea proprietatilor structurale si energetice ale sistemelornanostructurateo Sisteme supramoleculare cu substante bioactive. Proprietati fizico-chimice sistructuraleo Sisteme semiconductoare si sisteme fotocaliticeo Nanostructuri metalice, senzori si microsenzorio Caracterizarea materialelor micro si nanostructurate prin Rezonanta Electronicade Spino Sisteme nanostructurate biocompatibile pe baza de polimeri si nanoparticulemagneticeo Materiale hibride pe baza de nanoparticule magnetice.

Sisteme nanomagnetice:sinteza, caracterizare, aplicatii. Tehnologii de analiza a compozitelor moleculare. Tehnologie de obtinere, preparare sicaracterizare fizico-chimica;o Tehnologia de obtinere, caracterizareastructurala si electronica a catalizatorilormetalici suportati cu aplicatii directe inprotectia mediului;o Metode de investigare a sistemelor nanostructuratecu structura core-shell si aclusterilor metalici prin difractie de raxe Xsi spectroscopie de absorbtie de raxe X,XPS si de tunelare.

Proprietatifizico-chimice si structuraleEchipa de cercetare: Ioan Bratu, Irina KacsóSubiecte de cercetare abordate:o Noi sisteme vitroase telurate si germanate cuaplicatii in telecomunicatii;o Metode fizice si computationale performante inastrofizica nucleara si aplicatii pentru nuclee sifascicule radioactive;o Sisteme supramoleculare de incapsulare sicedare controlata de principii bioactive.

Sisteme nanomagnetice: sinteza, caracterizare, aplicatii. Departamentul de Fizica Moleculara si BiomolecularaTematici de cercetare:o Spectroscopia sistemelor moleculare si supramoleculareo Fenomene fototermiceo Analiza structurala in solideo Modelare numericao Aplicatii ale interactiei microundelor cu substantao Structuri moleculare si biomoleculare autoasamblate 1 Tematica de cercetare: Spectroscopia sistemelor moleculare si supramoleculareEchipa de cercetare: Mircea Bogdan, Calin G.

Floare, Adrian PirnauSubiecte de cercetare abordate:o Complecsi de incluziune ai ciclodextrinelor cubiomolecule: caracterizare fizico-chimica,stoichiometrie, constante de stabilitate,modelare moleculara;o interactiuni ligand — proteina;o interactiuni intra si intermoleculare;o dinamica moleculara;o controlul autenticitatii vinurilor prin 2 H NMR.

Pop, Luiza Iarinca-BuimagaSubiecte de cercetare abordate:o Recunoastere moleculara guillaume chauvet swiss anti aging procese deautoasamblare;o Structuri moleculare bidimensionaleautoasamblate pe suprafete metalice;o Structuri supramoleculare cu arhitecturacontrolata straturi monomoleculare,nanocapsule moleculare ;o Corelatii neliniare in sisteme molecularenaturale ADN si proteine ;o Procese de neechilibru, haos si structurifractale in biosisteme;o Imprastierea radiatiei laser pe nanoparticulesi celule biologice.

La Prairie Anti Aging Rapid Response Booster

Determinare compusi organici din ape, aer, sol:- determinare vapori de hidrocarburi aromatice din aer;- determinare hidrocarburi aromatice policiclice totale din aer;- determinare continut de paration, metal-paration si a altor compusi organofosforici din ape de suprafata, subterane ;- determinarea unor insecticide organoclorurate, bifenili policlorurati, clorobenzeni din ape desuprafata, uzata, subterana si din sol;- determinare erbicide fenoxialcanoice, bentazone, hidroxibenzonitrili din ape de suprafata,uzata, subterana ;- determinare compusi organici halogenati adsorbabili AOX din ape de suprafata, uzata,subterana ;- determinare ftalati din ape de suprafata, uzata, subterana ;- determinarea produse petroliere din ape de suprafata, uzata, subterana si sol.

Lista echipamentelor performanteNr. Determinari ale compozitiei si stariichimice a atomilor componenti pentrudiferite materiale prin spectroscopie defotoelectroni XPS Determinari de rapoarte izotopice din:aer, apa, materia organica sol, plante,alimente si bauturi, tesuturi biologice ,roci si minerale.

Determinarea morfologiei substantelorcu rezolutie atomica avansata detunelare pentru materiale conductoaresi semiconductoare.

remediu acasă pentru anti-îmbătrânire

Inregistrarea spectrelor Ramannecesare caracterizarii substantelor siprobelor biologice. Masuratori de magnetism sisusceptibilitate Ac in domeniul detemperatura 1.

Determinarea amplitudinii campuluigeomagnetic local, a campuluimagnetic rezidual in incinte ecranate,calibrarea bobinelor Helmholtz,masuratori a campurilor magneticeslabe in roci etc.

Studiul interactiei campurilorelectromagnetice cu substante probe bio-moleculareIdentificarea tranzitiilor de faza topire,cristalizare, tranzitii vitroase ,evidentierea variatiilor de masa deshidratare, compusi volatili, apa decristalizare, adsorbtieidentificareaunor procese chimice cu aplicatii incercetare, industria farmaceutica sialimentara, polimeri, ceramiciDeterminarea variației greutății funcțiede temperatură, a temperaturii la carese produc procesele TGA şi a calduriide reacție.

tratament anti-imbatranire firmacare

Determinarea carbonului din apeindustriale uzate şi apǎ potabilǎ. Rezultatele activitatii de cercetare-dezvoltare7. Thermal diffusivity investigations of some dental materials by usingphotopyroelectric calorimetry, Jurnal of Optoeelectronic and Advanced Materials -Symposia, vol 1, no 1,pISSNM.

BIBLIOTECA NATIONALA A ROM ANI E I

Investigation of carbon nanofibers as support for bioactive substances, Journal ofMaterials Science Materials in Medicine, vol: 20, 1,L. BROS, M. BARZ, A. Influence of Si content and thermal treatment temperature on structural caroline chu crema de ochi anti-imbatranire guillaume chauvet swiss anti aging of titania-silica aerogels, Journal of Optoelectronics andAdvanced Materials- Symposia, vol 1, no 1,pA.

BAIA, V. BAIA, D. Investigation of nanostructured Fe3O4 polypyrrole core-shell composites by X-rayabsorbtion spectroscopy and X-ray diffraction using synchrotron radiation, Journalof Nanoparticles Researcher 11 6N.

NAN, I. PANA, X. WU, D. BICA, L. Influence of europium ions on structure and crystallization properties of bismuthalumino-borateglasses and glass ceramics, Journal of Molecular Structurepp, P. RADA, G. Struct,N. CHIS, O. Highly accurate photopyroelectric measurement of thermal diffusivity of vegetableoils, Europ J Lipids Sci Tech, D. A simple Model for the Band Structure and D. Thermally controlled synthesis of single-wall nanotubes with selective diameters,Journal of Materials Chemistry,19,E.

High performance photopyroelectric calorimetry of liquids, Acta Chim Slov, 56,D. PIKE, A. Synthesis and structure of new 3, 7, substituted-phenothiazine derivates,Central European Journal of Chemistry, R.

NAN, R. PANA, H. LI, E. ALI, V. Study of microstructured indium oxide by cathodoluminescence and XPSmicroscopy, Superlattice and Microstructures 45pagesD. TOSA, A. Experimental and theoretical investigation of 5-para-nitro-benzylidene-thiazolidinethioneone molecule, J. CHIS, L. Spectroscopic and theoretical study of amlodipine besylate, J.

CHIS, A. IMRE, N. Growth and characterisation of zinc-cadmium sulphide thin films special opticalproperties, Studia Universitatis Babes-Bolyai, Chemia, 54 3,M. BELE, F. DULF, V. BOT38 Effects of dopants and oxygen non-stoichiometry on termodynamic and magneticproperties of micro and nanostructured perovskite type manganites, Advances inApplied Ceramics volno 5, S.

URSE, F. ILIE, C. Novel synthesis process for ceramioc carbon nanotube nanocomposites withnanojunctions, Phys. TOSA, K. POP, K. Thermal analysis of polymer dispersed liquid crystals under electric field usingphotopyroelectric technique, Laser Phys, 19,N.

Newsletter

BEU, A. NAGY, D. Determining relative proton-proton proximities from the buil-up of two-dimensionalcorrelation peaks in 1H double-quantum MAS NMS: insight from multispin densitymatrixsimulations, Physical Chemistry Chemical Physics, J.

LI, V. XU, M. WU, M. Study of mineral water resources from the Eastern Carpathians using stableisotopesRapid communicationsin mass spectrometry,23, ,DANA A. CUNA, P. CUNA, E. Spectroscopic studies of the inclusion compound of lisinopril with b- cyclodextrin ,Spectroscopy- An International Journal, volume 23, numberA.

Generation and application of high energy, 30 fs pulses at nm by hollowfibercompression technique, European Phisical Journal-Special Guillaume chauvet swiss anti aging, C.

TOSA, R. XIA, X. Environmental exposure of pharmaceuticals and musk fragrance in the SomesRiver before and after uprading the municipal wastewater treatment plant Cluj-Napoca, Romania, Environmental Science and Pollution Research, 16 Supll 1 ,SS54,Z. Generating single attosecond pulse using multicycle lasers in a polarization gate,Optics Express, 17 20 ppV. PANA, R. TOSA, L. LUPU, M. Inclusion compound of vitamin B6 in B-C.

RADA, E. RADA, P. DAN, T. RUSU, V. Inclusion compound of vitamin B13 in b-Cyclodextrin. Gold nanoparticles bind to porphyrins.