Sisteme anti-imbatranire gloria sabater,


Hospital valle hebrin Hospital san Rafael. Barcelona talleres en directo. Barcelona Noviembre -Sobre rejuvenecimiento facial.

Institutul de Genetică şi Fiziologie a plantelor Întroducere Sunt bine cunoscute funcţiile calciului în organismul vegetal. Acestui element îi aparţine rolul principal în mecanismele de absorbţie a ionilor de către celulele rădăcinelor.

Se găseşte în membrana celulară, căreia îi conferă elasticitate şi plasticitate.

sisteme anti-imbatranire gloria sabater

Calciu in uenţează uxul ionilor prin membrane, fenomenele bioelectrice şi de restructurare a citoplasmei, procesele de polarizare a celulelor şi ţesuturilor [1, 4, 5], activează un şir de sisteme fermentative, serveşte drept punte între ferment şi substrat, contribuie la agregarea şi dezagregarea subunităţilor proteice [1, 5], in uenţează asupra proceselor de mitoză.

Carenţa de Ca provoacă cloroză marginală a frunzelor tinere, moartea mugurilor apicali şi reducerea ritmului de creştere a rădăcinilor [2].

sisteme anti-imbatranire gloria sabater

Excesul de Ca însă este sisteme anti-imbatranire gloria sabater pentru că insolubilizează unele elemente absolut necesare Fe, Zn, B, Mn care devin inaccesibile [4, 7]. Printre compuşii calciului din sol carbonaţi, sulfaţi, fosfaţi şi azotaţi cei mai importanţi pentru viţa de vie sunt carbonaţii de calciu.

Uploaded by

De conţinutul acestora în sol depinde creşterea şi dezvoltarea, mărimea şi calitatea producţiei viti- vinicole [6,8], dar şi îmbolnăvirea plantelor de cloroză [7].

Scopul cercetărilor noastre a fost studierea particularităţilor metabolismului compuşilor fosforici, îndeosebi a celor bogaţi în energie, în ţesuturile liberului corzilor de rod în timpul iernării plantelor la două soiuri de viţă de vie care diferă după rezistenţa la secetă şi ger în funcţie de conţinutul de calcar activ în sol, stresul hidric şi hipotermic.

sisteme anti-imbatranire gloria sabater

Stresul hipotermic a fost produs prin îngheţarea plantelor la temperatură scăzută sub pragul de toleranţă a soiurilor studiate o C şi iuţeala mai rapidă de -2 o C în oră a scăderii în raport cu cea posibilă în condiţii de câmp -1 o C în oră.

Conţinutul de carbonaţi de Ca activ a fost determinat după Druino si Gale [9], iar cel al compuşilor fosforici — conform metodelor biochimice [10].

Беккер застонал и начал выбираться из расписанного краской из баллончиков зала.

Rezultate şi discuţii Conţinutul de Ca activ în sol are o in uenţă semni cativă asupra metabolismului compuşilor sisteme anti-imbatranire gloria sabater care variază şi în funcţie de soi, fenofază şi condiţiile de cultură ale plantelor viticole. În această lucrare prezentăm rezultatele investigaţiilor ce vizează particularităţile metabolismului aceloraşi compuşi fosforici în ţesuturile liberului corzilor de rod a acestor soiuri în timpul iernării plantelor.

sisteme anti-imbatranire gloria sabater

In uenţa însă a carbonaţilor asupra conţinutului acizilor nucleici şi nucleotidelor a fost mai redusă comparativ cu acţiunea lor asupra acestor compuşi din frunze. De menţionat faptul că doar conţinutul de fosfor organic şi al glucidelor eterice a fost mai înalt în ţesuturile liberului, comparativ cu cel al frunzelor.

Сеньор Ролдан поднял трубку с обычной для него самоуверенностью.

Celelalte fracţii de compuşi fosforici din liber au avut o concentraţie mai redusă în raport cu cea din frunze. Metabolismul compuşilor fosforici în timpul iernării plantelor crescute pe sol cu conţinut diferit de calcar activ depinde şi de particularităţile genotipice. Conţinutul acestor compuşi fosforici este mai înalt la soiul mai rezistent la ger Codrinschii.

Nabat - Un Altro Giorno Di Gloria (1986 - Full)

Deosebiri foarte pronunţate, care vizează reacţia acestor două soiuri la majorarea concentraţiei de calcar în sol, au fost observate în conţinutul fosforului organic şi glucidelor eterice. Tabelul 1.

sisteme anti-imbatranire gloria sabater

La rând cu aceasta nucleotidele au un rol important în reacţiile schimbului de substanţe şi matabolismul energetic. Ele participă în calitate de cofermenţi şi în reacţiile de transfer a energieia rămăşiţelor acidului acetic, glucidelor, aminelor şi a altor biomolecule, iar ca cofermenţi ele participă deasemenea şi în reacţiile de oxido - reducere.

Deci rolul lor în reacţiile de adaptare a plantelor la condiţiile mediului ambiant, totodată şi la cele de formare a complexului de rezistenţă şi manifestare a însuşirilor de rezistenţă la ger este extrem de important Prin urmare rezistenţa mai înalta la ger a soiului Codrinschii se datorează şi conţinutului mai mare al acestor compuşi.

sisteme anti-imbatranire gloria sabater

Deoarece nucleotidele şi glucidele etero-fosforice au un rol foarte important în metabolismul energetic, ele participă şi în reacţiile de adaptare a plantelor la acţiunea stresului hidric.