Convenția anuală irtba pentru anti-îmbătrânire


Eliminarea chirurgicală a prostatei 80 PSA peste 5 60 Imposibilitatea de a urina, dureri în timpul urinării 90 Urinări nocturne frecvente 80 Dureri la nivelul picioarelor sau călcâielor 30 Spasme la nivelul picioarelor, crampe nocturne 20 Lipsa interesului sexual Se împarte la în cazul bărbaţilor şi la în cazul femeilor ………… Spre convenția anuală irtba pentru anti-îmbătrânire dacă sunteţi bărbat şi aţi obţinut un punctaj total deîmpărţiţi acest număr la şi obţineţi un scor de referinţă de 7, În continuare, folosiţi scala de conversie pentru a afla care este vârsta dumneavoastră bioelectrică.

În exem- plul de mai sus, aceasta este de 70 de ani. Scala de conversie a scorului bioelectric Numărul din stânga reprezintă scorul de referinţă. Cel din dreapta reprezintă vârsta bioelectrică. Ea nu este altceva decât o vârstă de referinţă. Reţineţi: actuala dumneavoastră vârstă bioelectrică este rezultatul întregii vieţi pe care aţi trăit-o până în pre- zent.

Este evident că aveţi nevoie de ceva timp pentru a putea repara pagubele produse. Deocamdată, încercuiţi vârsta obţinută şi scorul care a stat la baza ei. Cei doi indicatori vor trebui recalculaţi în fiecare an, pentru a stabili dacă aţi mai îmbătrânit, sau dimpotrivă, dacă aţi întinerit. Vârsta bioelectrică reprezintă un indicator de referinţă extrem de important.

produse anti-îmbătrânire bune 2022

Dacă vârsta dumneavoastră calendaristică este de 27 de ani, iar cea bioelectrică de 39 de ani - aşa cum s-a întâmplat în cazul meu atunci când am început procesul de inversare - sunteţi foarte aproape de pierderea bătăliei. Gândiţi-vă ce impact va avea asupra dumneavoas tră fiecare nou an bioelectric adăugat la cei pe care îi aveţi deja! Cu cât sunteţi mai tânăr, cu atât mai mic va fi impactul unui an în plus.

De aceea, proce sul nu trebuie ignorat, iar măsurile trebuie luate de urgenţă. Cu cât sunteţi mai bătrân, cu atât mai repede zboară timpul pentru dumnea- voastră şi cu atât mai accelerat devine procesul de îmbătrânire!

Dacă vârsta bioelectrică este egală sau mai mare decât cea calendaristică, se poate spune că timpul nu mai lucrează în favoarea dumneavoastră.

În acest caz, NU mai aveţi timp de pierdut! Terminaţi cât mai rapid această carte şi aplicaţi în viaţa de zi cu zi ce aţi învăţat din ea. Răspunsurile pe care le căutaţi sunt conţinute în aceste pagini. Vârsta mea calendaristică este de 53 de ani, dar cea bioelectrică este de numai 19 ani!

gel cremă pentru corectarea precoce a ridurilor de zi multi activă

Personal, am destul timp înainte, şi la fel puteţi avea şi dumneavoastră, dacă veţi transpu- ne în practică sugestiile cuprinse aici. Indiferent în ce situaţie vă aflaţi, aceasta nu trebuie considerată disperată! Trupul bioelectric are o ca- pacitate uluitoare de regenerare. Urmaţi paşii descrişi în această carte şi corpul dumneavoastră sandra bullock reclame anti-imbatranire va vindeca singur, dovedindu-vă că poate redeveni astfel TÂNĂR.

Evaluaţi-vă scorul şi reconsideraţi fiecare criteriu în parte. Terminaţi de citit această carte. Recalculaţi-vă scorul o dată pe an. Învăţaţi să aveţi grijă ce cuvinte rostiţi şi ce gânduri vă trec prin minte. Citiţi în această direcţie capitolul Corpul crede fiecare cuvânt pe care îl rostiţi Fiecare pas pe care îl veţi face pentru îmbunătăţirea stării dumnea- voastră de sănătate - indiferent cât de mic vi s-ar părea pe moment - vă va aduce beneficii uriaşe.

Mai mulţi paşi mici sunt mai eficienţi decât un singur pas mare. Efectul combinat al mai multor paşi este sinergetic.

Contrar convingerii populare, ingerarea de minerale NU ajută pe nimeni. Problemele de tip feminin au un singur numitor comun - pe care vi-l vom revela în paginile care urmează ale acestei cărţi.

Jocul s-a încheiat Viaţa este precum un mare jucător care joacă în trei reprize: până la 33 de anide la 33 la 45 de ani şi de la 45 la 78 de ani. La vârsta de 45 de ani nu puteţi fi încă siguri, dar la 78 de ani vă puteţi consi- dera scos din joc. Dacă doriţi să evitaţi să ajungeţi la vârsta bioelec- trică de convenția anuală irtba pentru anti-îmbătrânire de ani încă de la vârsta calendaristică de 45, tot ce aveţi de făcut este să reduceţi vârsta bioelectrică la 0,33!

Detoxifierea ţesuturilor uşoare şi a ficatului elimină deşeurile din organele vitale şi din ţesuturile conjunc tive ale organismului. Precursorii hormonilor purifică receptorii, revita lizează sistemul nervos şi permit reîntinerirea organismului. În ceea ce îi priveşte pe oamenii de rând, acest fenomen trezeşte resentimente şi scepticism referitor la autenticitatea sistemului.

Experţii ştiu foarte bine acest lucru şi este important să îl înţelegeţi şi dumneavoas tră.

John Thomas - Un Ghid Al Tineretii Fara Batranete PDF | PDF

Ultimele două lucrări vorbesc în realitate de opusul mesajului inclus în titlul pe care îl au. Cele trei cărţi ar trebui să reprezinte o lectură obligatorie pentru elevii din toate clasele. Faceţi-vă marele serviciu de a citi a- ceste trei cărţi clasice. Singurul lucru care contează cu adevărat este felul în care stau lucrurile, NU felul în care ar trebui să stea ele.

Atunci când hormonii declanşează acest proces, grăsimea corporală se transformă în muşchi viguroşi. Băieţii devin nişte armăsari nărăvaşi, iar fetele capătă formele lor specifice, unduioase.

Informasi Dokumen

Majoritatea adoles cenţilor se bucură de o sănătate perfectă, în pofida abuzurilor la care se supun. La vârsta de 25 de ani, procesul de degenerare a organe- lor vitale a început deja. Ceea ce dorim să subliniem este faptul că toate aceste tulburări sunt provocate de hormoni, putând fi cu uşurinţă inversate. Femeile NU sunt obligate să sufere. Veţi afla mai multe despre acest subiect în capitolele care urmează. Nu sunt decât un Vrăjitor foarte rău! Este dificil să înţelegi dilema umană dacă nu cunoşti forţele cu care acţionează ştiinţa şi medicina, care ne întunecă viziunea şi ne tulbură minţile.

Odată înţelese aceste forţe, cititorul va realiza foarte uşor de ce secretul tinereţii fără bătrâneţe poate fi revelat atât de simplu în lu- crări precum cea de faţă, dar nu şi în literatura ştiinţifică de specialita te. Adevăraţii Mari Vrăjitori ai ştiinţei şi ai medicinii reprezintă o specie în sine. De multe convenția anuală irtba pentru anti-îmbătrânire, ei se află cu câţiva ani-lumină înaintea epocii în care trăiesc. Din acest motiv, ei reprezintă o problemă pentru cei care doresc să controleze şi să manipuleze societatea.

Analele ştiinţei şi ale medicinii sunt pline de asemenea oameni. Mulţi şi-au trăit vieţile în anonimat, departe de curentele general acceptate. Auzim puţine lucruri despre ei, dar impactul pe care l-a avut viziunea lor asupra vieţii noastre recenzii despre crema anti-imbatranire amway pretutindeni în jurul nostru - fiind de multe ori asumat de alte nume, recunoscute astăzi.

Doar câţiva dintre ei, foarte curajoşi, au preferat să funcţioneze în interiorul sistemului. Viziunea lor a creat adevărate cratere în lumea ştiinţifică contemporană, pe care nimeni nu le-a putut contesta sau şterge, indiferent de interesele care l-ar fi mânat.

cea mai bună rețetă anti-îmbătrânire

Vrăjito rii înţeleg foarte bine direcţia greşită în care se îndreaptă ştiinţa medi- cală şi dilema care există între ADEVĂR şi teoriile în vigoare. De alt- fel, rătăcirea ştiinţei medicale nu s-a petrecut accidental, ci a fost pla- nificată.

Totul ţine de manipulare şi de culisele istoriei. Să vedem cum a arătat adevăratul peisaj al marilor oameni de ştiinţă din domeniul medicinii, pentru a înţelege mai bine în ce constă politica medicală şi de ce este necesar să acceptăm asumarea responsabilităţii pentru propria noastră viaţă, ieşind din actualul sistem medical oficial.

Iată o scurtă istorie a câtorva Vrăjitori ai medicinii. Marii Vrăjitori Dr. Carey Reams a fost un asemenea Vrăjitor. El a avut un al şase- lea simţ în legătură cu natura, intuind forţele energetice convenția anuală irtba pentru anti-îmbătrânire vieţii care există la un nivel subatomic.

În această privinţă, a manifestat din plin toate instinctele şi virtuţile geniului. La fel ca şi alţii înaintea sa, Reams ştia perfect că ştiinţa şi netezirea pliurilor nazolabiale s-au rătăcit de pe cărările adevăru- lui.

Reams a îndrăznit să reveleze co- nexiunea care există între dietă, modul de viaţă şi apariţia bolilor. În acest scop, s-a folosit de proceduri simple, necostisitoare, care nu necesitau decât stabilirea pH-ului urinei şi al salivei, la care se adău- ga o hartă a capilarelor la nivelul globilor oculari.

Reams a preferat să nu meargă pe căile bătătorite ale medicinii alopatice. El ştia foarte bine că sănătatea şi vitalitatea sunt convenția anuală irtba pentru anti-îmbătrânire primite de la Dumnezeu.

Enviado por

A încercat să redea aceste daruri lumii, dar a fost nevoit să înfrunte ridi- culizarea din partea semenilor săi şi chiar rigorile legii aplicate în mod abuziv. Linus Pauling a fost un alt Vrăjitor.

Descoperirile sale în legătură cu vitamina C sunt monumentale. A fost şi el ridiculizat de colegii săi de profesie. Mai mult, deşi a fost adevăratul descoperitor al moleculei de ADN, în anulacest credit nu i-a fost recunoscut.

Un adevă- rat gentleman, a preferat să îi felicite pe Watson şi pe Crick atunci când aceştia şi-au anunţat descoperirea. A murit la vârsta de 94 de ani, în timp ce preda încă la Universitatea Stanford. Milioane de oa- meni îi datorează doctorului Pauling vindecarea lor. De altfel, a- cesta este criteriul care desparte un om de ştiinţă autentic de unul fals.

Adevărul trebuie pus înaintea celebrităţii şi averii.

Texte adoptate - Marţi, 17 aprilie

Pauling a fost un slujitor al umanităţii, prea puţin onorat din păcate de ştiinţa pe care a propulsat-o atât de departe. Guenther Enderlein a fost şi el un Vrăjitor. El a arătat că sângele NU este un mediu steril şi a demonstrat natura pleomorfică a formelor de viaţă microbiene întotdeauna prezente în sângele fiinţei umane să- nătoase. Mai mult, a explicat cu precizie felul în care diferitele forme de viaţă, de la virusuri şi bacterii şi până la ciuperci şi fungi apar în mod predictibil în sânge pe măsură ce oamenii îşi pierd controlul asu- pra corpului lor.

Dados do documento

De asemenea, Enderlein a fost primul om care s-a folosit de pH-ul fluidelor corporale pentru a detecta prezenţa cance- rului în organism. Avea dreptate şi descoperirile sale au demonstrat acest lucru. Rene M. Caisse a fost Vrăjitoarea cancerului, fiind vestită în întreaga Canada. Ea s-a folosit de un vechi remediu indian cu ajutorul căruia a vindecat mii de bolnavi de toate tipurile de cancere şi de diabet.

Rene a studiat îndelung natura şi a înţeles viaţa pe nivelele energetice sub- tile.

Diunggah oleh

În plus, a manifestat o mare compasiune faţă de cei pe care îi în- grijea. Noi deţinem reţe ta ei, dar mai ales sursa EXACTĂ a ierburilor pe care le folosea, a căror frecvenţă de vibraţie este foarte înaltă.

Max Gerson a fost şi el un Vrăjitor. Descoperirile sale au o impor- tanţă covârşitoare pentru înţelegerea procesului de îmbătrânire.

A imi grat din Germania în Statele Unite, prin anii A fost un excelent exemplu de geniu medical naturist. Gerson a studiat tipurile de can- cer, dând dovadă de un bun simţ şi de un instinct ieşite din comun, şi a aplicat terapii necostisitoare.

Ce l-a diferenţiat pe Gerson de alţi pretinşi medici de acelaşi fel era faptul că terapiile sale au funcţionat. Îi păsa foarte mult de pacienţii săi. Era un observator foarte atent. Vindeca bolile de cancer prin modalităţi simple, necostisitoare, motiv pentru care a fost atacat şi dat afară din Asociaţia Medicilor Ameri- cani şi din diferite consilii medicale, căci descoperirile sale puneau la îndoială poziţia oficială dogmatică asupra naturii cancerului.

A murit în anulobosit şi epuizat. Rachel Carson a fost şi ea o Vrăjitoare. S-a ocupat de complexul militar industrial. În anul a scris o carte, Primăvara tăcută. Rachel a fost primul om care a legitimat mişcarea luptătorilor pentru mediu. Descoperirile sale au pus la grea încercare canavaua de minciuni oficiale ale ştiinţei, scoţând la lumină toxicitatea pesticidelor.

Ignaz Semmelweis a fost un alt Vrăjitor. Descoperirile sale au o importanţă cu totul particulară pentru ştiinţa medicală şi pentru noi. A profesat medicina în Budapesta la jumătatea secolului al XIX-lea. Semmelweis a făcut greşeala să pună la îndoială metodele unei profesii dominate de bărbaţi, după grele lupte cu metodele tradiţio- nale ale contrapărţii lor feminine: moşitul.