Plaseaza comanda online sau telefonic la 0723.158.300

0723.158.300

Program: Luni - Sam 08:00 - 18:00 pm

CONTACT@AGRO-MAG.RO

Suport online 24h/7
CulturaAgenţi de dăunareDoza
MărRapăn (Venturia inaequalis), Făinare (Podosphaera leucotricha)0,2%
Viţă de vieMană (Plasmopara viticola), Făinare (Uncinula necator), efect secundar pentru Putregaiul cenuşiu (Botrytis cinerea)0,2% (2,0 kg/ha în 1000 l apă)
TomateMană (Phytophtora infestans )0,2% (2,0 kg/ha)
CastraveţiMană (Pseudoperonospora cubensis), Făinare(Sphaeroteca fuliginea)0,2% (2,0 kg/ha)
Pepeni verziAlternarioză (Alternaria cucumerina)0,2 % (2,0 kg/ha)

MOD DE ACŢIUNE:

SHAVIT F 72 WDG este un fungicid complex, care conţine două substanţe active (triadimenol şi folpet), cu acţiune sistemică şi de contact împotriva celor mai importante boli care atacă culturile horticole:
– triadimenol (triazol), cu acţiune sistemică şi translocare acropetală, conferă plantelor tratate protecţie mai ales împotriva făinărilor şi alternariozelor. Are efect rapid, preventiv, curativ şi eradicant şi  manifestă acţiune reziduală de lungă durată.
– folpet (ftalimidă), cu acţiune de contact contra unui mare număr de boli, în special mănări, rapăn şi monilioze. Are acţiune preventivă, împiedicând instalarea infecţiilor de la suprafaţa frunzelor şi lăstarilor tineri, intervenind în blocarea respiraţiei ciupercilor fitopatogene. Având acţiune multi-site, aceasta previne apariţia rezistenţei patogenillor la aplicarea fungicidelor şi ca urmare constituie un partener recomandat pentru fungicidele sistemice.
Cele două substanţe active sunt complementare şi sinergice iar prin combinareaa lor într-un singur produs se asigură lărgirea la maxim a spectrului de combatere, reducerea dozelor de substanţă activă folosite şi prevenirea instalării rezistenţei patogenilor.

RECOMANDĂRI DE APLICARE:

Plantaţii pomicole (măr)
SHAVIT F 72 WDG
 se aplică începând din faza de buton roz până la căderea fiziologică a fructelor (iunie), la avertizare sau preventiv, la acoperire în funcţie de presiunea de infecţie la interval de 10-12 zile. Stropirile se fac cu volum normal de soluţie, folosind echipament terestru care să asigure o pulverizare corespunzătoare astfel încât să se trateze uniform întregul foliaj al pomilor.

Viţa de vie
SHAVIT F 72 WDG
 se va aplica cu predilecţie după înflorit până la compactarea ciorchinilor pentru a asigura o protecţie corespunzătoare contra făinării dar şi a manei şi în secundar contra infecţiilor de putregai cenuşiu. În condiţii severe de infecţie cu mană (ploi frecvente şi vreme caldă), produsul se va alterna cu produse sistemice specifice împotriva manei.

Legume în câmp
Produsul se va aplica la avertizare în volum normal de apă în funcţie de gradul de dezvoltare al culturii.

Fraze de pericol:

H317: Poate provoca o reactie alergica a pielii;

H319: Provoaca o iritare grava oa ochilor;

H332: Nociv in caz de inhalare;

H351: Susceptibil de a provoca cancer;

H400: Foarte toxic pentru mediul acvatic.

Fisa de securitate: https://www.adama.com/documents/620392/629308/SHAVIT+F+72+WP+mar2015+%28CLP%29+vers+1_tcm55-93642.pdf

Produse asemanatoare

Call Now Button