Plaseaza comanda online sau telefonic la 0723.158.300

0723.158.300

Program: Luni - Sam 08:00 - 18:00 pm

CONTACT@AGRO-MAG.RO

Suport online 24h/7

Mod de actiune si utilizare: FURY 10 EC/EW se aplica singur sau in combinatie cu diferite insecticide si fungicide. Ca si la ceilalti piretroizi, se va evita aplicarea produsului atunci cand temperatura aerului depaseste 22 – 24°C, pentru a un se produce volatilizarea substantei active si diminuarea efectului de combatere. Produs repelent pentru albine, plantele tratate fiind evitate. Nu se va aplica insa, direct pe albine.Plante tratate: Grau, Cereale paioase, Cartofi, Varza, Vita de vie, Pomi fructiferi, Porumb, RapitaInsecte combatute: Plosnita cerealelor, Gandacul balos, Gandacul de Colorado, Buha verzei, Paduchele cenusiu, Molia strugurilor, Omida paroasa, Viermele vestic al radacinilor, Viespea rapitei.Producator: Summit Agro

Fraze de pericol:

H226: Lichid și vapori inflamabili
H301: Toxic prin înghiţire
H304: Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii.
H312 : Nociv în contact cu pielea
H315 : Provoacă iritarea pielii.
H317 : Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
H318: Provoacă leziuni oculare grave.
H319 : Provoacă iritații oculare grave.
H332: Este nociv daca este inhalat.
H335: Poate cauza iritația căilor respiratorii.
H336: Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.
H373 : Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită
sau repetată.
H400 : Foarte toxic pentru mediul acvatic
H410 : Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung
H411 : Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

Fisa de securitate: Fury10EC

Call Now Button